this October 28, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 1: Số lượng công bố, Tổng số lượt trích dẫn & Chỉ số H cho tổng 22 phân ngành

zithromax purchase canada TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 1: Số lượng công bố, Tổng số lượt trích dẫn & Chỉ số H cho tổng 22 phân ngành


Trong phần 1 này, chúng tôi công bố các chỉ số về Số lượng các bài báo được công bố trên ISI, Số lượng trích dẫn của các bài báo đó, Chỉ số H-index của trường. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố các chỉ số về Số lượt các bài báo được trích dẫn sau khi đã loại trừ tự trích dẫn, Tỷ lệ tăng trưởng số bài báo được công bố trên ISI qua từng năm, Tỷ lệ đàm nhiệm vai trò tác giả đầu (first author) hoặc tác giả đầu mối (corresponding author) của các giảng viên, nghiên cứu viên của trường trong số các bài thuộc H-index của trường.

Top15_web

 

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/ugk4Qn
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

great site Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage read this post here Scientometrics for Vietnam tại đây.

#All fields#Top Universities in Research

Comments by other social accounts