free online casino no deposit free spins December 28, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 12: Phân ngành Kinh tế học & khoa học kinh doanh, Tâm thần học/tâm lý học, Khoa học vũ trụ, và Thần kinh học – hành vi học

gold deluxe online casino dealer hiring video slots casino bonus codes TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 12: Phân ngành Kinh tế học & khoa học kinh doanh, Tâm thần học/tâm lý học, Khoa học vũ trụ, và Thần kinh học – hành vi học


online casino win real money usa Tiếp theo các phần trước về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 (01/01/2011-26/10/2015), tại Phần cuối này chúng tôi tiếp tục công bố kết quả với 4 phân ngành cuối cùng bao gồm Kinh tế học & Khoa học kinh doanh, Tâm thần học/Tâm lý học, Khoa học vũ trụ, và Thần kinh học & Hành vi học.

holdem poker Top15_Categories_Part10_web

latest casino bonuses free slots NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/awaFuI
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

vegas star casino slots new online casino uk no deposit bonus Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

parx online casino real money Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

online casino lowyat forum Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage free casino slots.com Scientometrics for Vietnam tại đây.

online casino ios

australia online casino no deposit bonus #BehavioralNeuroscience#Business#Economics#Neuroscience#Psychiatry#Psychology#SpaceScience#Top Universities in Research

Comments by other social accounts