buy zyban uk November 4, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành

suhagra tablet price retain articulate revatio cost walmart TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành


viagra online canada generic Tiếp theo Phần 1 – Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI (2011-2015) đã công bố tuần trước, tuần này, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 2, trong đó CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC CHỌN ở PHẦN 2 này bao gồm:

http://snyderlegalfirm.com/why-cant-i-go-after-the-other-driver-if-he-doesnt-have-proper-insurance/ 1. Tổng số lượng trích dẫn không kể số lượng tự trích dẫn;
2. Chỉ số H nội lực (chỉ tính các bài báo có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ-corresponding author);
3. Tỷ lệ % số bài có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ tính trong số 10% số bài báo có tác động cao nhất (có số lượt trích dẫn lớn nhất) của từng cơ sở GD ĐH.

Top15_part2_web

 

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/7JbWBs
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

http://www.asianwokandgrill.com/72886-allegra-uk.html Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage http://HENRIQUECOE.COM/94987-buy-lumigan-uk.html debate Scientometrics for Vietnam tại đây.

#All fields#Top Universities in Research

Comments by other social accounts