casino slots to download for free November 4, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành

best casino slots to play online online casino bonus codes may 2019 TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành


nj dge online casino Tiếp theo Phần 1 – Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI (2011-2015) đã công bố tuần trước, tuần này, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 2, trong đó CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC CHỌN ở PHẦN 2 này bao gồm:

canadian online casino free welcome bonus 1. Tổng số lượng trích dẫn không kể số lượng tự trích dẫn;
2. Chỉ số H nội lực (chỉ tính các bài báo có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ-corresponding author);
3. Tỷ lệ % số bài có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ tính trong số 10% số bài báo có tác động cao nhất (có số lượt trích dẫn lớn nhất) của từng cơ sở GD ĐH.

online casino ua Top15_part2_web

online casino new slots  

free online casino slot machines no download NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/7JbWBs
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

four kings casino and slots ps4 keno slots riches casino slots free coins Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

best online casino sign up bonuses Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

online casino free bonus no deposit australia Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage online casino bonus codes no deposit Scientometrics for Vietnam tại đây.

casino slot machines pictures

online casino blackjack usa #All fields#Top Universities in Research

Comments by other social accounts