comment faire une belle rencontre amoureuse November 4, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành

my company TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 2: Số lượt trích dẫn (không tính tự trích dẫn) & Chỉ số H nội lực cho tổng 22 phân ngành


Tiếp theo Phần 1 – Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI (2011-2015) đã công bố tuần trước, tuần này, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 2, trong đó CÁC CHỈ SỐ ĐƯỢC CHỌN ở PHẦN 2 này bao gồm:

1. Tổng số lượng trích dẫn không kể số lượng tự trích dẫn;
2. Chỉ số H nội lực (chỉ tính các bài báo có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ-corresponding author);
3. Tỷ lệ % số bài có tác giả thuộc cơ sở GD ĐH tương ứng là tác giả liên hệ tính trong số 10% số bài báo có tác động cao nhất (có số lượt trích dẫn lớn nhất) của từng cơ sở GD ĐH.

Top15_part2_web

 

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/7JbWBs
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

obat neurontin Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage dating a funny girl Scientometrics for Vietnam tại đây.

#All fields#Top Universities in Research

Comments by other social accounts