http://www.artetech.co.uk/32177-diamox-canada.html November 18, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 4: Phân ngành Động thực vật học & Toán học

https://mvpvolleyball.net/94393-flonase-prescription.html buy hoodia program TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 4: Phân ngành Động thực vật học & Toán học


cheap generic Premarin Tiếp theo phần 3 về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 (01/01/2011-26/10/2015), phân ngành Vật lý và Kỹ thuật, tại Phần 4 này chúng tôi tiếp tục công bố kết quả với phân ngành Động thực vật học & Toán học.

http://masterpiececustombuilders.com/NblOZ/ Top15_Categories_Part2_web

 

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/zQ7cGj
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

buy nitrofurantoin online Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage http://thegeeze.com/25143-lithium-metal-price.html comfort Scientometrics for Vietnam tại đây.

#AnimalScience#Mathematics#PlantScience#Top Universities in Research

Comments by other social accounts