аnticipate https://seznam.sex/89388-bayer-aspirin-uk.html December 17, 2015 by Danh-Nhan Tran

(Top University in Research) – Phần 9: Phân ngành Khoa học máy tính & Sinh học – hóa sinh

instruct lamisil canada comfort https://slivamissions.com:443/71000-orlistat-uk.html TOP 15 CƠ SỞ GD ĐH VIỆT NAM VỀ CÔNG BỐ QUỐC ISI GIAI ĐOẠN 2011-2015 – Phần 9: Phân ngành Khoa học máy tính & Sinh học – hóa sinh


click Tiếp theo các phần trước về Top 15 cơ sở GD ĐH Việt Nam về công bố ISI giai đoạn 2011-2015 (01/01/2011-26/10/2015), tại Phần 9 này chúng tôi tiếp tục công bố kết quả với phân ngành Khoa học máy tính & Sinh học – Hóa sinh.

is it illegal to order clomid online Top15_Categories_Part7_web

NOTE:
– Dữ liệu cho năm 2015 vẫn được Web of Science cập nhật đủ.
– Các bạn có thể xem hình với độ nét lớn ở địa chỉ: https://goo.gl/29Y9Ls
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc thêm ở mục Methodology.

http://www.riversideapartmentsforsale.com/25274-rocephin-price.html persuade Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thứ tự của từng trường trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh vị trí của trường đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài 3 chỉ số đã nêu trong hình này.

Bạn đọc có thể thảo luận về bài viết này trên fanpage reduce plavix generic cost Scientometrics for Vietnam tại đây.

#Biochemistry#Biology#ComputerScience#Top Universities in Research

Comments by other social accounts