slot machine free wolf run May 16, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 41 & 42: Phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học

house of jack online casino review wizard of oz free slots casino mod apk SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 41 & 42: Phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học


lucky-win-casino-free-slots on app store Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 41 và 42 với các chỉ số về kết quả công bố ISI thuộc phân ngành TÂM THẦN HỌC/TÂM LÝ HỌC (PSYCHIATRY/ PSYCHOLOGY) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

hot shot casino slots app 1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của công bố ISI thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc phân ngành Tâm thần học/Tâm lý học qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

casino online brasil caca niquel gratis Part41_01

kajot casino games online Part41_02

online casino games for real money philippines Part41_03

todo slots Part41_04

casino slot machine algorithm Part41_05

online casino play blackjack Part41_06

rank group online casino Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố các chỉ số tương tự đối với các phân ngành còn lại. Phân ngành được công bố ở phần tiếp sau (phần 43 & 44) sẽ là phân ngành KHOA HỌC VŨ TRỤ (SPACE SCIENCE).

online casino best signup bonus NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

online casino tips winning magic slots casino review Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

online casino where to play Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

cashman casino vegas slots

casino las vegas online bonus code #Psychiatry#Psychology#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts