http://maplebanon.org/40886-dte28783-free-chat-rooms-fir-dating-mobile-phones.html May 24, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 43 & 44: Phân ngành Khoa học vũ trụ

click to investigate navigate here SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 43 & 44: Phân ngành Khoa học vũ trụ


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 43 và 44 với các chỉ số về kết quả công bố ISI thuộc phân ngành KHOA HỌC VŨ TRỤ (SPACE SCIENCE) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng các bài báo ISI được công bố qua từng năm thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố ISI thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của công bố ISI thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố ISI thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H của công bố ISI thuộc phân ngành Khoa học vũ trụ qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part43_01

Part43_02

Part43_03

Part43_04

Part43_05

Part43_06

Trong các phần tiếp theo, chúng tôi sẽ lần lượt công bố các chỉ số tương tự đối với phân ngành cuối cùng. Phân ngành được công bố ở phần tiếp sau (phần 45 & 46) sẽ là phân ngành THẦN KINH HỌC & HÀNH VI HỌC (NEUROSCIENCE & BEHAVIOR).

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

http://meta-datos.com/mIAVkIc Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#SpaceScience#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts