click reference July 30, 2016 by Danh-Nhan Tran

(VIETNAM vs. ASEAN) – Phần 50: Công bố Hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật

https://achterhoekvacature.nl/63769-dte36255-christian-single-dads-dating.html read more SO SÁNH KẾT QUẢ CÔNG BỐ ISI CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN GIAI ĐOẠN 2010-2015 – Phần 50: Công bố Hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật


Tiếp theo các phần trước, chúng tôi tiếp tục công bố Phần 49 với các chỉ số về kết quả công bố HỘI THẢO KHOA HỌC ISI thuộc phân mục KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ KỸ THUẬT (Conference Proceedings Citation Index- Science, CPCI-S) của Việt Nam so với các nước ASEAN trong giai đoạn 2010-2015, trong đó bao gồm các thông tin sau:

1. Vị trí xếp hạng thế giới qua từng năm theo số lượng công bố hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
2. Số lượng công bố hội thảo khoa học ISI được báo cáo qua từng năm thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
3. Tốc độ tăng trưởng hằng năm về số lượng công bố hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015).
4. Số lượt trích dẫn của các công bố hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015);
5. Mức độ chênh lệch tương đối về trích dẫn đối với các công bố hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật qua từng năm của Việt Nam so với các nước ASEAN (2010-2015);
6. Chỉ số H về công bố hội thảo khoa học ISI thuộc phân mục Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật qua từng năm của Việt Nam và các nước ASEAN (2010-2015).

Part50_01

Part50_02

Part50_03

Part50_04

Part50_05

Part50_06

Bạn đọc có thể tải dữ liệu gốc tại đây.

NOTE:
– Các bạn quan tâm đến danh sách phân ngành, các chỉ số được lựa chọn, quy trình và phương pháp thu thập dữ liệu, xin vui lòng đọc trong mục Methodology.

buy modafinil fast Nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam)

Disclaimer: Chúng tôi lưu ý thông tin của từng quốc gia trong các bảng ở hình này chỉ phản ánh kết quả công bố ISI của các quốc gia đó theo tên chỉ số tương ứng; ngoài ra, không đại diện cho bất kỳ chỉ số/thông tin nào khác. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự suy diễn ý nghĩa nào khác ngoài các chỉ số đã nêu trong hình này.

#CPCI-S#VIETNAM vs. ASEAN

Comments by other social accounts